Wijknetwerken > Buurtteams > Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de buurtteamorganisaties in Amsterdam.

Financiële problemen bij cliënten hebben invloed op het werk van alle maatschappelijk hulp- en dienstverleners. Armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. Ze staan oplossingen voor andere problemen in de weg en veroorzaken ook weer nieuwe problemen. Daarnaast is aangetoond dat schulden veelal een negatieve invloed hebben op het vermogen van mensen om hier zelf wat aan te doen.

Daarom is het belangrijk dat maatschappelijke professionals financiële problemen tijdig herkennen en de weg naar schuldhulpverlening weten te vinden. Op de website Buurtteamamsterdam.nl/geld vind je meer informatie voor Amsterdammers.

De aanpak door Amsterdamse schuldhulpverleners kenmerkt zich door:

  • Mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk benaderen
  • Zorgen voor laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening
  • Zich verdiepen in factoren die stress kunnen veroorzaken
  • Samen met de klant haalbare doelen stellen en kleine stappen nemen
  • Leveren van maatwerk
  • Communicatie in eenvoudig Nederlands
  • Intensief samenwerken met diverse ketenpartners

De Amsterdamse aanpak staat te boek als Route 020. De opdracht voor het realiseren van Route 020 ligt bij de managers, voor gegevens klik hier, schuldhulpverlening van de buurtteamorganisaties.

Speciaal voor sociaal professionals is er de training Wegwijs in Schuldhulp. Financiële problemen bij cliënten hebben invloed op je werk als maatschappelijk hulp- en dienstverlener, ook wanneer je hen op andere gebieden ondersteunt. De training Wegwijs in Schuldhulp helpt je hen beter te helpen. Kijk voor meer informatie op de website van Wegwijs in Schuldhulp.