Wijknetwerken > Buurtteams > Energiecrisis – Armoedecrisis

Energiecrisis – Armoedecrisis

 

De energiecrisis heeft een grote impact op Amsterdammers. Veel Amsterdammers hebben of krijgen geldzorgen, geldproblemen en/of schulden. Niet alleen de kosten van energie maar ook kosten voor levensbehoeften stijgen. Bij de buurtteams spreken we dan ook van een armoedecrisis. De primaire effecten van zijn voelbaar in de portemonnee. Secundaire effecten zijn op meerdere levensgebieden te verwachten. Op deze pagina informeren we partners en professionals in het sociaal domein hoe we samen Amsterdammers kunnen bereiken en hulp kunnen bieden.

De buurtteams helpen bij vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Onder het thema geld valt Schuldhulpverlening, deels ook het werk van Sociaal Raadslieden en Vroegsignalering. De Vroeg Eropafteams kregen in 2021 bijna 30.000 meldingen van betalingsachterstanden. Tot augustus 2022 waren er al ruim 18.000 meldingen. Er zijn signalen dat er veel meer meldingen binnenkomen dan in 2021.

De buurtteams hebben een centrale positie in het sociaal domein van Amsterdam. Samen met de gemeente Amsterdam trekken we op in de Amsterdamse aanpak Energiearmoede. Deze aanpak bestaat (vooralsnog) uit drie elementen:

  • Uitkering energietoeslag door de gemeente
  • Financieel vangnet, waaronder individuele bijzonder bijstand (IBB)
  • Energie besparen

Uitkering energietoeslag door de gemeente
De zogenaamde categorale bijstand geldt voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen, die energiekosten betalen en geen toeslag in een andere gemeente ontvangen. Deze bijstand is niet bedoeld voor jongeren onder de 21, studenten onder de 27, dak- en thuislozen en Amsterdammers die wonen in een instelling. Meer informatie vind je op: amsterdam.nl/energietoeslag

Aandachtspunten zijn:

  • Veel Amsterdammers hebben deze toeslag in delen al gekregen, maar er zijn langere doorlooptijden. Bij schrijnende situaties is het verstandig direct contact op te nemen met het buurtteam. Partners in het domein kunnen hiervoor gebruik maken van de speciale telefoonnummers en e-mailadressen.
  • Een deel van de toeslag 2023 wordt in november 2022 uitbetaald. Het is belangrijk om in contacten met klanten te benadrukken dat alle toeslag gereserveerd dient te worden voor de energierekening. Zeker omdat voor veel huishoudens nog een jaarnota volgt.
  • De energietoeslag 2023 is € 800,-. 
  • Amsterdammers die wel in aanmerking komen maar geen bericht van de gemeente hebben ontvangen, kunnen ook zelf de toeslag aanvragen. Voor 2023 kan dat vanaf 1 november op www.amsterdam.nl/energietoeslag. Hulp nodig? Neem contact op met het buurtteam.

Financieel vangnet, waaronder IBB
Het Financieel vangnet heeft als doel voorkomen van (beginnende) schuldenproblematiek, contractontbindingen en afsluitingen energie als gevolg van de stijgende energiekosten. Het vangnet bestaat uit:
-Sociaal incasseren (coulance) door energiebedrijf
-Begeleiding door de buurtteamorganisaties
-Financiële regelingen van energiebedrijven/schuldeisers en gemeente voor Amsterdammers met schulden (schuldenrustregeling en schuldhulpverlening) of voor hen die door de hoge energiekosten in de schulden terecht dreigen te komen. Voor deze laatst genoemde groep is er onder voorwaarden de Individuele Bijzondere Bijstand voor hoge energiekosten. Deze aanvragen lopen zoveel mogelijk via de buurtteams.

Energiebesparing
Er zijn verschillende organisaties , waaronder !Woon, gemeente, wijkaanpak, FixBrigade en de buurtteams die actief zijn met energieadvies, energiecoaching en energiebesparing voor Amsterdammers.

Voor partners: signaleren en (warm) doorverwijzen: Samen bereiken we meer

Niet iedereen begrijpt wat er precies aan de hand is, welke maatregelen er zijn vanuit het rijk en de gemeente. Niet iedereen weet de weg naar hulp te vinden, of kan of wil dit niet. Schaamte of stress kan een rol spelen. En de armoedecrisis treft ook Amsterdammers die normaal gesproken gewoon rond kunnen komen en die eerder weinig of niet met hulpverlening in aanraking zijn gekomen.

Wat kun je doen als partner/professional? Maak het onderwerp bespreekbaar. En geef aan dat informatie, advies en hulp van de buurtteams gratis is. Wil een Amsterdammer een afspraak met een budgetcoach of buurtteam?

Voor Amsterdammers:

Er zijn overal buurtteams in Amsterdam. Deze zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00.
Op buurtteamamsterdam.nl/energiecrisis vind je actuele informatie voor Amsterdammers.
Op buurtteamamsterdam.nl/activiteiten vind je per stadsdeel en per categorie een overzicht van (energie) spreekuren en activiteiten in de wijk. Een laagdrempelige toegang voor iedereen.

Voor partners/professionals is een toolkit om Amsterdammers (warm) door te verwijzen:

overzicht van de buurtteams en locaties (pdf)
postcode buurtteamzoeker
bestelmodule voor folders, ook in verschillende talen
doorverwijskaart (op aanvraag) met speciale telefoonnummers en emailadressen in geval van urgente problematiek of wanneer Amsterdammers niet zelfstandig de weg naar het buurtteam kunnen vinden.

Meer voor Amsterdammers met een laag inkomen:

Op de hoogte blijven?

Abonneer je op een van de volgende relevante nieuwsbrieven voor professionals:

Buurtteam Amsterdam: Nieuwsbrief Buurtteam Amsterdam voor professionals

Gemeente Amsterdam: Nieuwsbrief Armoedebestrijding en schuldhulpverlening voor professionals Sociaal Domein