Wijknetwerken > Buurtteams > Zorg > Bert Kort, netwerkmanager West, vertelt…

Bert Kort, netwerkmanager West, vertelt…

14 april 2022

“Als een vis in het water”.
 
Wat is het toch leuk om verbindingen tot stand te brengen!
Fijn om netwerkkennis te verzilveren en steeds weer uit te breiden met nieuwe kennis wat er allemaal in het netwerk gebeurt.
Natuurlijk sla je de plank ook wel eens mis. Maar vaak toch prikkelend om partners te betrekken en nieuwe combinaties te leggen.
Bert Kort
Vandaag genoten van de energie die ontstaat door het bijeenbrengen van partners in West die iets willen betekenen voor jonge mantelzorgers. Ons gezamenlijke doel is de aandacht voor de week van de jonge mantelzorger, door gezamenlijke inzet, zo groot mogelijk te maken.
Het is nu al merkbaar dat er meer dan dat in zit. Sommige partners maakten voor het eerst kennis. Maar zien ook mogelijkheden van elkaar gebruik te maken naast de week van de jonge mantelzorger.
Buur Thuis de Gibralter, MEE, DOCK, Markant, OKT en Buurtteam. Vooralsnog lijkt dit een geslaagde “match”.
 
Een ander lopend proces is de samenwerking tussen informele zorg en de apotheken.
Aanvankelijk was de vraag, samenwerking met Buurtteams. Maar de aanleiding voor de apotheken was het zoeken naar een eigen oplossing voor om effectief opvolging te geven aan signalen die ze vanuit de medicijnbezorging opdoen.
Iets wat ook dicht tegen het perspectief van de partners binnen de Platforms Informele Zorg aan zit.
Mooi om dat dan samen met de apothekersverening en de trekkers van de verschillende platforms te verkennen.
Hoe ga je naast toegang Buurtteams ook communiceren over de vele mogelijkheden van informele zorg? Wanneer beter direct naar Buurtteams? Wanneer is direct naar Informele zorg een passende stap? En hoe krijgt de apotheker met een beperkt belang en tijd daar dan snel zicht op?
Goed om te zien hoe de informele zorg ook ontwikkelingsgericht nadenkt waar je gezamenlijk iets kan doen vanuit apothekersperspectief. Kies je voor een stedelijk uniforme oplossing of per stadsdeel?  We zijn nog volop in gesprek maar ik zie iedere stap als ontwikkeling.
 
De netwerkbijeenkomst voor dagbesteding is een mooie start om samen te werken aan een nieuwe verhouding. Er is ook ruimte voor het delen van ‘onderbuikgevoel’ maar de passie om het voor de Amsterdammer beter te maken overheerst. De Omslag helpt het beginnende netwerk ook met hoofd en hart in stelling te brengen.
Veel bereidheid om te investeren in korte lijntjes en het gebruik willen maken van elkaars expertise.
Kwekerij Osdorp steelt de show met het delen van hun mooie producten. En stedelijke spelers als Roads of 50/50 van het Leger des Heils lichten een tipje op van de grote diversiteit die we op dit vlak in de stad hebben.