Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Bijeenkomsten over ondersteuning van Amsterdammers met dementie

Bijeenkomsten over ondersteuning van Amsterdammers met dementie

20 juni 2022

Sinds 1 april 2021 is met de komst van de buurtteams het werkveld rondom mensen met dementie veranderd. De buurtteams voeren een deel van de ondersteuning uit. Daarnaast is er per 1 juli geen aanvullende individuele ondersteuning. Deze veranderingen roepen veel vragen op en vragen om het vernieuwen en verhelderen van samenwerkingsafspraken. Daarom heeft het buurtteam samen met een aantal aanbieders van casemanagement het initiatief genomen om twee bijeenkomsten te organiseren.  Casemanagers, buurtteammedewerkers en organisaties uit de sociale basis werden hiervoor uitgenodigd. Doel was om tot goede samenwerkingsafspraken te komen, knelpunten te signaleren en mogelijke oplossingen daarvoor te bedenken.

De eerste bijeenkomst vond op 10 mei plaats waarbij 13 buurtteammedewerkers en 10 casemanagers uit verschillende stadsdelen aanwezig waren met als doel om tot goede samenwerkingsafspraken te komen. Met veel betrokkenheid en enthousiasme is deze groep tot een eerste uitwerking gekomen en hebben ze elkaar al tijdens de bijeenkomst goed weten te vinden. De juiste lijnen en verbindingen werden weer gemaakt. Er was zoveel energie dat dezelfde deelnemers zich opnieuw hadden aangemeld voor de tweede bijeenkomst die op 31 mei plaatsvond. Voor deze bijeenkomst zijn ook verschillende partijen uit de sociale basis uitgenodigd, zoals Burennetwerk, Stichting Mantelzorg en Dementie, de Unie van Vrijwilligers, Odensehuis Zuid en Voor Elkaar in Amsterdam.

Samenwerkingsafspraken en knelpunten

Op 31 mei zijn de samenwerkingsafspraken tussen casemanagers en de buurtteams en de wijze waarop deze afspraken geïmplementeerd moeten worden, verder uitgewerkt. Ook zijn de knelpunten nader besproken en geprioriteerd. Als groot knelpunt werd ervaren dat met het stoppen van de ambulante begeleiding het soms ingewikkeld is om passende intensieve ondersteuning te organiseren. De buurtteams kunnen op dit moment niet het frequente contact voor een langere periode bieden wat in een bepaalde fase van dementie thuis nodig is voor Amsterdammers met een beperkt netwerk. Een ander belangrijk knelpunt is de opdracht die de buurtteams hebben in samenwerking met partijen uit de sociale basis om dat gat op te vangen, naast het versterken van het eigen netwerk. De informele zorg is divers en er is een tekort aan vrijwilligers met kennis van de omgang met dementie. Met de vertegenwoordigers van de sociale basis zijn wel verschillende oplossingen bedacht, maar dat heeft meer tijd nodig.  Er komt een vervolgbijeenkomst om gezamenlijk nog meer na te denken over mogelijke oplossingen. Dit zal waarschijnlijk na de zomer georganiseerd worden. 

Het vervolg

Over de knelpunten die op dit moment niet op te lossen zijn, gaan we in gesprek met de gemeente en andere verantwoordelijke partijen om gezamenlijk tot een actieplan te komen.  Daarnaast worden de gemaakte samenwerkingsafspraken tussen de buurtteammedewerkers en de casemanagers binnenkort gecommuniceerd en geïmplementeerd.