Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Een Amsterdamse moeder vecht voor haar thuis en gezin

Een Amsterdamse moeder vecht voor haar thuis en gezin

26 maart 2024

Graag delen we een mooi verhaal van hulp aan een Amsterdammer, waarin we door nauwe samenwerking met WPI een mooi succes behaalden.

Bij Buurteam Landlust kwam een Amsterdammer met een hulpvraag. Ze leed al twintig jaar onder huiselijk (partner)geweld en had uiteindelijk de moed gevonden om te scheiden. Haar situatie was moeilijk. De kinderen waren uit huis geplaatst vanwege het geweld van haar ex-partner. De jeugdbescherming wilde de kinderen terugplaatsten toen meneer uit huis was en daarmee het gevaar was geweken. Toen bleek echter dat het huis allerlei gebreken vertoonde. Haar partner had jarenlang allerlei reparaties verricht terwijl hij daar eigenlijk niet het noodzakelijke talent voor had. Dit had ervoor gezorgd dat de waterleiding niet meer functioneerde. Onder deze voorwaarden konden de kinderen niet terug. Ze wilde best het huis zelf repareren maar ze had het geld hiervoor niet. De woningbouw stelde mevrouw aansprakelijk en wilde ook niet helpen. Mevrouw zat in een schuldentraject, dus nieuwe schulden maken mocht ook niet. De situatie zat muurvast. Alles stond stil.

Haar oudste zoon woonde op dat moment bij haar zus, maar door de duur van de opvang, kon zij de jongen niet langer meer opvangen. Een uithuisplaatsing was voor hem noodzakelijk. Een schrijnende situatie die door het opknappen van de woning van onze Amsterdammer opgelost zou kunnen worden.

We hebben tijdens het aanvragen van het maatwerkbudget voor het opknappen van het huis, een kosten-batenanalyse gemaakt waarin we de kosten van de zorg hebben uitgerekend die de uithuisgeplaatste jongen zou kosten als er niets aan de situatie zou veranderen en de jongen uithuisgeplaatst zou blijven tot zijn 18e. Er bleek dat het de gemeente Amsterdam € 161.500 zou kosten als de zoon niet zou kunnen terugkeren naar zijn moeder. Dit betrof kosten voor 9 jaar aan ondersteuning van de zoon (tot zijn 18levensjaar) van € 121.500 euro en eenmalige uithuisplaatsing van € 40.000. Terwijl het opknappen van het huis maar €6000,- zou kosten en haar zoon dan weer naar huis kon. Via de bijzondere bijstand hebben we mevrouw kunnen helpen en haar zoon woont inmiddels thuis. Een besparing van €155.500,- en het allerbelangrijkste: moeder en zoon herenigd.