Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Ervaringsdeskundig buurtteammedewerker 

Ervaringsdeskundig buurtteammedewerker 

24 februari 2023

Binnen de multidisciplinaire buurtteams in de verschillende stadsdelen werken professionele ervaringsdeskundigen. Zij zijn buurtteammedewerkers die zelf ervaring hebben opgedaan met ernstig ontwrichtende levensgebeurtenissen (zoals psychische kwetsbaarheid, verslaving, omgaan met dak- of thuisloosheid en armoede) en het herstel hiervan. De ervaringsdeskundigen zijn geschoold in het omzetten van deze ervaringen in collectieve ervaringskennis en zijn in staat de rode draden binnen ontwrichtingen te zien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan omgaan met (zelf)stigma, schaamte, uitsluiting, het hebben van weinig geld en eenzaamheid.  

Ervaringsdeskundigen zijn sleutelfiguren tussen de leefwereld van de Amsterdammer en de systeemwereld van de hulpverlener. Zij dragen ertoe bij dat de kloof tussen de leefwereld van de Amsterdammer en de systeemwereld van de hulpverlening verkleind wordt.

Quote van een Amsterdammer “De ervaringsdeskundige begrijpt veel zonder veel uitleg”.

De ervaringsdeskundige ondersteunt bewoners bij individuele herstelprocessen en bevordert het herstel ondersteunend werken binnen het buurtteam. Dit doen zij o.a. door aanwezig te zijn bij casuïstiek besprekingen om op deze manier vanuit cliëntperspectief mee te denken. Ook worden ervaringsdeskundigen geconsulteerd bij casussen en samen met het team werken ervaringsdeskundigen aan inclusie en toegankelijkheid van voorzieningen in de wijk.

De begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De ervaringsdeskundige buurtteammedewerker werkt vanuit ervaringskennis en volgens de herstelvisie. Herstel betekent niet genezen maar het woord staat voor het proces waarin iemand weer grip en regie over het leven terugpakt.  Een ervaringsdeskundige is zelf ooit de regie over het leven kwijt geraakt en weet hoe dit voelt. Maar hij heeft ook ervaring opgedaan met weer grip terugpakken over het leven. Ook weet hij of zij hoe belangrijk het is dat er niet alleen wordt gekeken naar je problemen maar vooral naar je talenten en je mogelijkheden.

Voor het herstel kan een Amsterdammer veel baat hebben bij het aanbod door de sociale basis: een groot scala aan laagdrempelige activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt.

Hier kunnen Amsterdammers anderen ontmoeten, weer het gevoel ervaren om mee te doen, talenten ontwikkelen en zingeving ervaren.

TEAM ED is een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. Het doel is om de zorg- en dienstverlening aan Amsterdammers te verbeteren, middels de professionele inzet van ervaringsdeskundigen. In en rond Amsterdam is TEAM ED al jaren actief met ervaringsdeskundigen in Vliegende Brigades en ED plaatsen. Daarnaast worden opdrachten met ervaringsdeskundigen uitgevoerd voor organisaties en overheden in het brede sociale domein. Een aantal ervaringsdeskundigen werken via TEAM ED in de buurtteams in verschillende stadsdelen. Zij worden gedetacheerd met begeleiding, intervisie en scholing. Binnen veel organisaties is de inzet van ervaringsdeskundigen in multidisciplinaire teams nieuw. TEAM ED beschikt over veel expertise over de inzet, begeleiding, en samenwerking met (betaalde) ervaringsdeskundige medewerkers. Door geschikte ervaringsdeskundigen op een goede manier in te zetten is de zorg toegankelijker en effectiever voor Amsterdammers. Voor de buurtteams is er een training (op maat) beschikbaar om de vragen van organisaties en teams over ervaringsdeskundigheid, de herstelvisie en samenwerking te beantwoorden. Voor Amsterdammers in kwetsbare posities zijn ook andere activiteiten van TEAM ED interessant. Zij kunnen terecht bij de Vliegende Brigade, ED plaatsen of zichzelf ontwikkelen als ervaringsdeskundige. de vrijwillige ervaringsdeskundigen van de Vliegende Brigade zetten hun ervaringskennis in om 1 op 1 mensen in hun herstel te ondersteunen.
Tevens organiseren zij wekelijkse diverse herstelactiviteiten op ED-plaatsen in diverse stadsdelen. Ook  kunnen mensen die voldoende ver in hun herstel zijn, deelnemen aan een leer-werktraject bij TEAM ED. Behalve dat je dan iets voor een ander kunt betekenen, draagt werken en leren bij TEAM ED  bij aan verder herstel.
Op de website vind je ook vacatures voor betaald werk.
Voor jongeren zijn er de ExpEx (Experienced Experts). Dit zijn jongeren die opgeleid zijn tot ervaringsdeskundigen. De ExpEx zetten zich op allerlei manieren in en organiseren bijvoorbeeld wekelijks het ervaringscafé in Amsterdam-Zuid waar jongeren elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen doen. Als buurtteammedewerker kun je Amsterdammers dus altijd wijzen op deze mogelijkheden. Daarnaast ben je van harte welkom om eens te komen kijken bij TEAM ED. Alle activiteiten zijn met tijden en bijzonderheden te vinden in de agenda op de website van TEAM ED.

Herstelbureau van HVO-Querido

Ook de medewerkers van het Herstelbureau weten uit eigen ervaring hoe het is om een herstelproces door te maken en zijn opgeleid om de ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het ondersteunen van anderen die een herstelproces doorlopen.

Het Herstelbureau is een plek waar mensen met allerlei achtergronden aan hun eigen herstel kunnen werken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit kan op onze eigen locatie en ook op allerlei plekken in de stad. Mensen kunnen deelnemen aan herstelactiviteiten zoals herstelgroepen en WRAP-trainingen. Daarnaast is het mogelijk stap voor stap kennis te maken met ervaringsdeskundigheid en dit zelf ook te gaan ontwikkelen. Een andere rol van het Herstelbureau is voorlichting geven over herstel en over het ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid. Aan burgers en professionals.

Wij geloven dat onze activiteiten mensen inspireren en hoop geven in hun herstel. Hieronder enkele uitspraken van (oud)deelnemers:

  • ‘De training geeft mij inspiratie om anders, positiever naar mezelf te kijken.’
    • ‘Het lesmateriaal zelf gaf een berg aan tools in het omgaan met mijn kwetsbaarheid.’
  • ‘Ervaring, hoop en kracht delen met gelijkgestemden!’ 
  • ‘Je leert hier dingen die je niet leert in therapie / klinieken enz.’
  • ‘Ik ben mij ook bewust geworden van mijn krachten en kwetsbaarheden.’
  • ‘Ik merkte dat ik nog vol hoop en dromen zit.’
  • ‘De groep versterkte het idee dat je niet alleen bent.’
  • ‘Verhalen van mede-cursisten waren erg leerzaam.’

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen en kosteloos.

Het actuele aanbod van onze activiteiten is te vinden op de website van Herstelwerkt!

Bekijk hier een filmpje over Het Herstelbureau of ga naar de website van Het Herstelbureau

Bovenstaand artikel is geschreven door:

Elsje van Dijk (Ervaringsdeskundige Buurtteam Oud Oost)
Renze Roessingh (Ervaringsdeskundige Buurtteam Watergraafsmeer)
Alex van Veen (Trainer met ervaringsdeskundigheid, Herstelbureau van HVO-Querido / Coördinator www.herstelwerkt.nl)
Paulina Sedney (Teammanager met ervaringsdeskundigheid, Herstelbureau van HVO-Querido)

 

Lees hier ook het artikel met Renze:

artikel Buurtteams alle hulp om de hoek – Buurtblad De Eenhoorn, nr. 8 maart 2023 (vormgeving Medialounge.nl)

Het is niet altijd even duidelijk waar je moet zijn als je in de shit zit, er zijn zoveel organisaties en zoveel soorten hulp. Daarom zijn er nu de Buurtteams Amsterdam waar iedereen (gratis!) terecht kan met vragen over zorg, wonen, geld, gezondheid, werk, ontmoeten, meedoen en veiligheid. Renze, ervaringsdeskundige in Buurtteam Watergraafsmeer, vertelt hoe het werkt.