Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Help mee financieel misbruik van ouderen te stoppen

Help mee financieel misbruik van ouderen te stoppen

2 april 2024

Komt u als professional of vrijwilliger regelmatig bij ouderen thuis? Let dan eens op signalen die wijzen op financieel misbruik door familie of bekenden. Het komt helaas voor. Kent u de signalen? En weet u wat u kunt doen bij vermoedens van financieel misbruik?

Ouderen hebben soms hulp nodig bij het boodschappen doen of het regelen van financiële zaken. Vaak nemen familieleden of goede bekenden deze taken op zich. Gelukkig gaat dit meestal goed!

Toch gebeurt het wel eens dat de helpers de ouderen financieel misbruiken. De oudere kan dan veel geld kwijtraken. Door de afhankelijkheid van de helper is ingrijpen door de oudere zelf soms moeilijk. Schaamte en loyaliteitsconflicten spelen ook een rol.

Signalen en wat te doen?

In deze folder leest u welke signalen kunnen wijzen op financieel misbruik en wat u vervolgens kunt doen.