Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Hulpverlening aan Weespers wordt er alleen maar beter op

Hulpverlening aan Weespers wordt er alleen maar beter op

7 maart 2024

Lisa Harinck en John Lachman hebben vertrouwen in de nieuwe opzet.

Het Buurtteam Amsterdam en de Ouder & Kindteams Amsterdam zijn sinds 1 januari in Weesp actief. Wat dit voor gevolgen heeft, wordt uitgelegd.

Foto: WeesperNieuws

Als het in Weesp om zorg gaat, kom je al snel terecht bij Versa Welzijn. Of beter: kwam, want sinds de fusie met Amsterdam zijn veel taken overgeheveld naar de gemeente. Zo ook, met ingang van dit jaar, het Sociaal Wijkteam Weesp, dat altijd tot grote tevredenheid heeft gefunctioneerd. Hier kon je terecht voor alle mogelijke vragen over jeugdhulp en onderwijs, maar ook voor zorg en welzijn, wonen, werk, verslaving en schulden, zeg maar voor alle hulpvragen om zorggebied waarmee iemand kan zitten.

Andere groep

Sinds 1 januari dit jaar hebben het Buurtteam Amsterdam en de Ouder & Kindteams Amsterdam (OKT) deze taken in Weesp en Driemond overgenomen. Beide doen hetzelfde – hulp bieden – maar richten zich op een andere groep. Bij het Buurtteam kun je terecht voor individuele ondersteuning op de gebieden zorg, wonen, werk, gezondheid, ontmoeten, geld, opvoeding en veiligheid. Momenteel zijn er in Amsterdam rond de dertig Buurtteams actief. Het OKT richt zich op alle mogelijke opvoed- en opgroeivragen van kinderen in alle leeftijden en hun opvoeders.

Niets merken

Het streven is erop gericht dat de Weespers die aankloppen bij of het Buurtteam of het OKT niets merken van de overgang van Versa Welzijn naar de gemeente Amsterdam. “In principe verandert er niets anders dan dat er andere mensen zijn. De mensen die bij Versa Welzijn werken konden overstappen, maar daarvan heeft niet iedereen gebruik gemaakt. De overdracht van de dossiers is, zoals wij dat noemen, warm gegaan, in overleg dus met de betrokkenen. Je moet natuurlijk voorkomen dat er opeens zonder verdere aankondiging iemand anders zit”, licht John Lachman, manager van het Buurtteam Weesp, toe.

Hulp en ondersteuning

Mochten Weespers die hier komen toch iets gaan merken, dan hopen Lachman en zijn collega Lisa Harinck als manager van het OKT dat het er alleen nog beter op wordt. Zo bieden, en dat is anders, de ouder- en kindadviseurs veel hulp en ondersteuning zelf. Bij het OKT werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Helder en goed: in naam mogen dit twee stichtingen zijn, alle onderlinge lijntjes zijn met elkaar verweven en in zowel het stadskantoor als het gezondheidsgebouw is voor beide één gezamenlijk loket.

Geen drempel

Het OKT en het Buurtteam hebben baat bij een zo laag mogelijke drempel. Of liever: geen drempel. “Er zijn verschillende manieren om ons te bereiken”, zegt Harinck. “Je kunt hier binnenlopen, maar je kunt ook bellen of mailen. Op dit moment krijgen we de meeste nieuwe Weespers via bijvoorbeeld scholen of huisartsen, waarmee we goed samenwerken. We hebben overal onze voelsprieten en werken elke dag aan het uitbreiden van ons netwerk.”

Lachman: “We werken ook samen met woningcorporaties, nutsbedrijven, Waternet, zorgverzekeraars en noem maar op. Zodra ergens een betalingsachterstand wordt gesignaleerd, dan krijgen wij een melding. En zodra het problematisch dreigt te worden, gaan we eropaf om na te gaan of er een probleem is en met als doel om het probleem zo klein mogelijk te houden.” Harinck: “We werken bij voorkeur preventief. Als een ouder met een bepaalde vraag zit en we kunnen meteen een oplossing aanreiken, dan komt daar niet meteen een dossier van. We voorkomen liever een probleem voordat het een probleem kan worden.”

We voorkomen liever een probleem voordat het een probleem kan worden

Op dit moment zijn er rond driehonderd ‘dossiers’ bij het Buurtteam in Weesp, waarvan er rond de tachtig een gerichte vraag hebben voor het OKT. De hulpvragen variëren van alleenstaande personen die bepaalde relatief makkelijke vragen hebben tot en met gezinnen met meerdere kinderen waar de problemen zich hebben opgestapeld. Geen dossier is hetzelfde. “We weten nooit van tevoren waar iemand mee komt”, zegt Lachman, die toevoegt dat er nog weinig valt te zeggen over de problematiek in Weesp.

“Pas na drie of vier maanden hebben we enigszins een beeld hoe het gaat in Weesp en of er bijvoorbeeld zaken zijn die generiek spelen. We kunnen nu ook nog niet zeggen of de problematiek toeneemt of juist niet. Voor nu kan ik alleen melden dat het aantal en de aard van de dossiers niet opvallend afwijken van andere stadsdelen in Amsterdam. Wat wij wel verwachten, is een toename van het aantal hulpvragen, maar dat is niet omdat de problematiek groter wordt maar omdat steeds meer mensen ons weten te vinden.”

Bestuurscommissie

Opvallend is dat er ook korte lijntjes zijn met de bestuurscommissie stadsgebied Weesp. Harinck: “Zij hebben aangegeven dat als we ergens mee zitten, een vraag hebben of wat dan ook, dat we altijd contact met hen kunnen opnemen. De portefeuillehouders zitten aan de overkant in het stadhuis, dus dat is makkelijk.”

Twee locaties

Bij het Buurtteam en het OKT in Weesp werken samen rond 30 hulpverleners, die zijn verdeeld over twee locaties: in het stadskantoor aan de Nieuwstraat en in het Gezondheidscentrumaan de Van Houtenlaan waar de Jeugdgezondheidszorg van het OKT is gevestigd. Hemelsbreed zit daar hooguit tweehonderd meter tussen en het centrum is niet de wijk waar de meeste problemen spelen.

Algemeen bekend is dat Hogewey sociaal en maatschappelijk veel zwakker staat. Hetgeen de vraag rechtvaardigt of het niet handiger is om wat beter verspreid over Weesp te zitten? Harinck: “Deze vestigingen liggen centraal, zijn prima bereikbaar en eigenlijk is het de wens om alles onder één dak te hebben. Daar werken we aan omdat daardoor de lijnen nog korter worden. Maar we willen ook actief zijn in de buurt. We werken nu samen met de Weesper MOP in het gebouw aan Papelaan 99 en we kijken naar zogenoemde satellietvestigingen in andere wijken.”

Voorlopers

In Amsterdam werken Buurteams en OKT’s altijd samen, maar nergens lopen beide zo in elkaar over als in Weesp. Dat is te danken aan de erfenis van het Sociaal Wijkteam. Het zou zo maar kunnen, zeggen Lachman en Harinck, dat de werkwijze in Weesp gekopieerd gaat worden in andere stadsdelen. Lachman: “Alles loopt veel sneller en efficiënter, dat is voor iedereen alleen maar beter.” Harinck: “Wij geloven echt in deze opzet en zijn de voorlopers.”