Wijknetwerken > Buurtteams > Wonen > Nieuw puntensysteem WoningNet

Nieuw puntensysteem WoningNet

22 november 2022

Op 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Er wordt dan gewerkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken. 
Met dit nieuwe systeem kunnen woningzoekenden zelf punten op- en afbouwen. Woningzoekenden die per maand vier keer of meer op een woning reageren bouwen punten op. En dat biedt kansen. Vooral voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar niet of bijna geen inschrijftijd hebben. 
Er zijn ook extra punten voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Als extra steun in de rug. Dat zijn situatiepunten. Deze worden toegekend als een woningzoekende uit elkaar gaat en kinderen heeft. Of met het gezin bij iemand inwoont. Situatiepunten zijn er ook voor pleegjongeren en jongeren met een Wmo-ondersteuning.
De nieuwe regels hebben ook gevolgen voor woningzoekenden die juist niet reageren op woningen, afspraken niet nakomen of een woning weigeren. Zij kunnen punten kwijtraken.
Je kunt meer vinden over het nieuwe systeem op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben bij het nieuwe systeem kunnen terecht bij de buurtteams, op verschillende OBA locaties en bij stichting !WOON. Medewerkers van hulporganisaties kunnen hiervoor inloggen op het medewerkersportaal.