Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Succesvol werkbezoek van het Ministerie van SZW

Succesvol werkbezoek van het Ministerie van SZW

29 februari 2024

Op donderdag 8 februari hadden we het genoegen om beleidsmedewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ontvangen voor een inspirerend werkbezoek. Tijdens deze dag hebben we veel kennis met elkaar gedeeld en inzicht gegeven in onze effectieve werkwijzen op het gebied van vroegsignalering, schuldhulpverlening, jongerenschuldhulpverlening en ervaringsdeskundigheid.Het was fantastisch om te zien hoe geïnteresseerd en betrokken de beleidsmedewerkers waren en hoezeer zij onze visie op het gebied van bestaanszekerheid waardeerden. Dit werkbezoek benadrukte het belang van nauwe samenwerking tussen beleid en praktijk, waarbij kennisdeling centraal stond. We kijken uit naar meer inspirerende uitwisselingen in de toekomst!