Wijknetwerken > Buurtteams > Tijdlijn Buurtteams Amsterdam

Tijdlijn Buurtteams Amsterdam

Toelichting tijdlijn

1 juli 2020: start inschrijving buurtteams en inkoop aanvullende ondersteuning Wmo
Vanaf 1 juli 2020 doen de Amsterdamse Maatschappelijk dienstverleners (Madi) samen met in ieder geval één aanbieder van Ambulante Ondersteuning (AO aanbieder) als coalitiepartners een voorstel voor Buurtteams Amsterdam voor dat stadsdeel waar de Madi al werkzaam is.

Ook worden de inkoopdocumenten aanvullende ondersteuning Wmo op deze datum gepubliceerd.

26 augustus 2020: deadline voorstel buurtteams en inkoop aanvullende ondersteuning Wmo

26 augustus – 7 oktober 2020: beoordeling ingediende voorstellen
De beoordeling kent twee rondes

Half oktober 2020: organisaties bekend
Halverwege oktober 2020 is voor ieder stadsdeel duidelijk welke organisaties in dat stadsdeel de toekomstige buurtteams gaan vormen.

Vanaf half oktober 2020: start voorbereidingen buurteams
Vanaf half oktober starten de voorbereidingen voor de implementatie van de toekomstige buurtteams. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn: personeel, overdracht van cliënten ambulante ondersteuning, programma’s leren en ontwikkelen opzetten, huisvesting, communicatie, het nieuwe registratiesysteem DRS uittesten, ermee oefenen en bijschaven

8 december 2020: partijen aanvullende ondersteuning Wmo bekend

1 januari 2021: Samen DOEN stopt
Op 1 januari houdt Samen DOEN op te bestaan. Medewerkers gaan dan over naar de Ouder-en kindteams en de buurtteams. Medewerkers van Samen DOEN die kiezen voor het werken in een buurtteam komen (of blijven) per 1 januari 2021 in dienst van een Madi.

Februari en maart 2021: Basistrainingen ‘werken in een buurtteam’
Vanaf het voorjaar 2021 zijn er verschillende trainingen en initiatieven gericht op kennisdeling. Er is de basistraining, “Werken in een buurtteam”, met daarnaast een aantal verdiepende modules zoals werken in het  nieuwe systeem.

1 april 2021: buurtteams van start
Per 1 april 2021 gaan de buurtteams van start. Vanaf dat moment kunnen alle Amsterdammers terecht bij het buurtteam in zijn of haar buurt. Er zijn minimaal 22 buurtteams verspreid over de stad. Dit aantal wordt langzaam uitgebreid.

Ook de nieuwe werkwijze rond aanvullende ondersteuning Wmo voorzieningen gaat in april 2021 van start, als onderdeel van de stelselwijziging.

Vanaf april 2021: start cliëntenoverdracht ambulante ondersteuning
De overgang van cliënten Ambulante ondersteuning naar de buurtteams vindt gefaseerd plaats vanaf april 2021. Eerst cliënten van stoppende aanbieders, daarna van aanbieders aanvullende ondersteuning Wmo, en als laatste de meest kwetsbare groep zware OGGZ cliënten.