Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > “42- dagen- deadline” voor voorkomen uithuiszetting

“42- dagen- deadline” voor voorkomen uithuiszetting

21 januari 2022

Slechts 42 dagen om een uithuiszetting te voorkomen. Daar kregen Mia en Hoscar van Buurtteam Wolbrantskerk in Nieuw-West mee te maken. Een pittige uitdaging waar snel en efficiënt gehandeld moest worden. Het betrof een uit Syrië afkomstig gezin bestaande uit vader, moeder en hun vier jonge kinderen.

Hoscar
Mia

Hoscar werd in eerste instantie betrokken door Vroeg Eropaf, waar het gezin was aangemeld vanwege de aangekondigde ontruiming. De casus kwam vervolgens bij het Buurtteam Wolbrantskerk terecht. Er bleek meer aan de hand. Door goede samenwerking met verschillende netwerkpartners werd uithuiszetting voorkomen.

Hoscar kreeg de vraag om te onderzoeken hoe het met de kinderen ging, waarna een huisbezoek werd ingepland. Mia en Hoscar maakten kennis met het gezin. De vader voelde zich erg op zijn gemak bij Hoscar. Hij had een eigen bedrijf, dat tijdens de corona pandemie failliet is gegaan. Er ontstonden schulden, waardoor vader de vaste lasten niet meer kon betalen en geld leende van vrienden om zijn gezin te kunnen onderhouden.

Als eerste hebben Hoscar en Mia een uitkering aangevraagd en het maatwerkbudget ingezet voor leefgeld. Daarnaast hebben zij de hulp van een sociaal raadsvrouw en een schuldhulpverlener ingeschakeld; zodat de juiste stappen konden worden gezet. Bewindvoering was reeds aangevraagd om zodoende tot afspraken te komen met de woningbouwvereniging.   

Door de klik die vader had met Hoscar, die heel recht op de man af is en de zaken niet mooier maakt dan ze zijn, kwam de ondersteuning vanuit het buurtteam op gang. De vader besefte heel goed dat er een hoop moest gebeuren in een korte tijd om de uithuiszetting te voorkomen. Hij vertelde aan  Hoscar en Mia over de betrokkenheid van Jeugdzorg. Er was door de buren een melding gedaan bij de politie vanwege huiselijk geweld, waarna de politie hiervan een melding heeft gemaakt bij Veilig Thuis. “De samenwerking met Jeugdzorg liep niet goed”, schetst Mia. Jeugdzorg was mimimaal op de hoogte van de financiële problemen.

Nog een uitdaging op het bordje van Hoscar en Mia. De taalbarrière tussen vader en Jeugdzorg had ervoor gezorgd dat vader wantrouwen had naar Jeugdzorg. Hoscar en Mia zitten niet stil en maken afspraken met Jeugdzorg waar het gezin zich prettiger bij voelt. Ze gaan samen met vader in gesprek met de leerkrachten van de kinderen en koppelen de positieve resultaten terug aan Jeugdzorg. “Samenwerken vindt niet alleen plaats binnen een buurtteam”, merkt Mia op. “Samenwerken betekent ook dat je contact onderhoudt met netwerkpartners.” Dankzij een nauwe samenwerking, goede communicatie, het delen van informatie en opbouwen van goede werkrelaties, hebben Hoscar en Mia een uithuiszetting weten te voorkomen. De casus loopt nog en samen met de vader kijken Hoscar en Mia naar hulp op maat. Sleutel tot succes? “Volhouden, regie durven pakken en aansturen daar waar nodig”.