Wijknetwerken > Buurtteams > Gezondheid > Vroeg Eropaf op werkbezoek bij rechtbank Amsterdam

Vroeg Eropaf op werkbezoek bij rechtbank Amsterdam

21 december 2023

Op 23 november jl. hebben Sarah Kamal en Rienus Gennissen van Vroeg Eropaf van Buurtteam Amsterdam Nieuw-West samen met de gemeente Amsterdam een werkbezoek gebracht aan de rechtbank Amsterdam. Hier gaven zij een presentatie aan ongeveer 50 rechters. Team Vroeg Eropaf vertelde hoe Vroeg Eropaf in de praktijk werkt en vanuit de gemeente werd uitgelegd hoe de gemeente werkt en hoe de samenwerking tussen de gemeente en Vroeg Eropaf verloopt. Hierna konden de rechters hun vragen stellen. Enkele vragen die de revue passeerden;

  • Wat doet het buurtteam/de gemeente na een melding Vroegsignalering en waar zijn er dingen waar jullie tegenaan lopen in het proces om tot een oplossing te komen?
  • Hoe is de samenwerking tussen de eisende partijen, het buurtteam en de gemeente?
  • Wat gebeurt er met gezinnen met minderjarige kinderen na ontruiming? Is daar opvang voor geregeld?

Hierop zijn heldere antwoorden gegeven en kwamen de aanwezigen tot nieuwe inzichten. Verder zijn er goede gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om rechters meer handvaten te geven om het huidige proces van de gemeente en de buurtteams te toetsen en mee te kunnen nemen in hun overwegingen in een uitspraak. Het proces houdt in dat een deurwaarder of verhuurder een achterstand of geplande ontruiming aan de gemeente meldt. De gemeente kijkt hierna of de Amsterdammer in kwestie een uitkering heeft (niet het geval bij ontruimingen) en vervolgens wordt de melding doorgezet naar het team Vroeg Eropaf, die daarna op onderzoek uitgaat.Verder is er besproken dat de inhoud van een convenant en van een vaststellingsovereenkomst wordt gedeeld met de rechtbank. Daarnaast gaan de gemeente Amsterdam en de buurtteams kijken naar welke mogelijkheden er zijn om rechters te kunnen voorzien van informatie omtrent Vroegsignalering en gaan de rechters de eisende partijen, binnen de kaders van wet, vragen stellen over Vroegsignalering.

Al met al was het een zeer nuttig en ontzettend leuk werkbezoek aan de rechtbank Amsterdam.