Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Bijeenkomst van 16 januari over Toegang buurtzorg inwoners met migratieachtergrond

Bijeenkomst van 16 januari over Toegang buurtzorg inwoners met migratieachtergrond

23 januari 2020

De Alliantie Wijkzorg in Nieuw-West vindt het belangrijk om bij te dragen aan een betere toegang tot wijkzorg voor alle  Amsterdammers  van Nieuw-West. In Nieuw-West woont een relatief grote groep inwoners met een migratieachtergrond bij wie de aansluiting achterblijft.

In 2019 heeft de werkgroep Toegang van de Alliantie Wijkzorg  gezocht naar een betere aansluiting door in gesprek te gaan met het Jonker Verweyinstituut en een zestal interviews te houden met formele en informele partijen in Nieuw-West.
Dit heeft geleid tot een aantal duidelijke aanbevelingen.

Om te kijken hoe  de aanbevelingen concreet vorm kunnen  krijgen in de toekomstige buurtteams als aanvulling op het verslag met aanbevelingen op basis van de interviews, heeft de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West op 16 januari jl. een bijeenkomst georganiseerd tussen de gemeente en een aantal formele en informele partijen die in Nieuw-West werkzaam zijn.
Meer  informatie over de inhoud van de bijeenkomst en de deelnemers kun je teruglezen in de Notulen Bijeenkomst Alliantie Wijkzorg Nieuw – West 16 januari 2020.

Bekijk hier de Presentatie Toegankelijkheid Wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond  en de Presentatie Buurtteams Diversiteit-1.0

We kijken terug op een geslaagde en inspirerende  bijeenkomst!