GGZindeWijk

31 januari 2019

Steeds meer Amsterdammers met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid gebruiken voorzieningen in de wijk, bijvoorbeeld als zij zelfstandig gaan wonen. Om deze mensen beter te laten landen in de wijk zijn er in Nieuw-West verschillende initiatieven en pilots gestart. De Wijkzorg alliantie ondersteunt dit door ontmoeting en samenwerking te faciliteren tussen betrokken partners, deskundigheidsbevordering aan te bieden door kennis en ervaring uit de pilots te delen in het netwerk.

Meer informatie of meedoen? Neem dan contact op met Yolanda Veerhuis.