Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Terugblik en Vooruitblik

Terugblik en Vooruitblik

16 november 2020

De Alliantie Wijkzorg Nieuw-West heeft in 2020 in een 10-tal stuurgroepbijeenkomsten en 34 wijktafels koers gehouden in het verbinden van formele en informele partijen en meer specifiek gewerkt aan de ‘bottom-line’ van de opdracht in dit stadsdeel:

“Toegankelijkheid wijkzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.”
De deelname aan het platform van Informele partijen door de projectleider én het verbinden van het medisch domein zijn twee belangrijke pijlers om de toegankelijkheid voor mensen met een migratieachtergrond in kaart te krijgen resp. te verbeteren. Immers, kleine informele organisaties staan dicht bij deze specifieke Amsterdammers en een huisarts heeft iedereen!

Het was een bijzonder jaar door de coronamaatregelen. Vanwege corona vonden de wijktafels dit jaar vanaf maart online plaats via platform ZOOM. Met uitzondering van een korte periode in de zomer waarin we gebruik konden maken van de buitenlocaties om elkaar fysiek te ontmoeten.

Dit jaar stonden we met z’n allen voor de uitdaging om een nieuwe manier van werken ons eigen te maken. Dit heeft erin geresulteerd dat er steeds meer creatieve oplossingen werden gevonden en onze ‘out of the box-denken’ is gestimuleerd.

Naast de 4 wijktafels zijn er dit jaar 4 WhatsAapp-groepen ontstaan waarvoor het animo voor deelname aan de WhatsApp-groepen groot is. Het is een platform geworden waar professionals en vrijwilligers met elkaar informatie/nieuwe initiatieven delen en cliënt gerelateerde vragen stellen. 

Een soepele overgang naar de buurtteams
Het besluit van het college om toch de MaDi’s als penvoerders te wensen in de vorming van de toekomstige Buurtteamorganisaties, is een andere belangrijke ontwikkeling. Een van de belangrijkste doelen voor dit jaar en het eerste kwartaal van 2021 is het bijdragen aan een soepele overgang naar de buurtteams. De wijktafels aan het begin van het jaar en nu aan het eind van het jaar staan, stonden in het teken van de buurtteams. De gemeente heeft begin van het jaar bij de wijktafels de professionals kunnen meenemen in de ontwikkelingen van de buurtteams. Nu de Buurtteamorganisatie i.o. (BTO i.o.) bekend is, zal de BTO i.o. tijdens de laatste twee wijktafels van 2020 aanschuiven om de professionals mee te nemen in de laatste ontwikkelingen.

Het Buurtteam komt; de wijkzorgnetwerken gaan door
De Alliantie Wijkzorg stopt per april 2021, maar de wijkzorgnetwerken gaan door. Het belang van samenwerken blijft als een belangrijke pijler op de voorgrond. Concreet houdt dit in dat de wijktafels, de WhatsApp-groepen en het Managementoverleg/Kernteam zullen blijven voortbestaan.