Wijknetwerken > Amsterdam Nieuw-West > Geen categorie > Jaarplan2020 Alliantie Wijkzorg Nieuw-West

Jaarplan2020 Alliantie Wijkzorg Nieuw-West

13 februari 2020

In de beknopte versie van het jaarplan van de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West staan onze doelen voor 2020, maar lees je ook over de successen die we in 2019 hebben geboekt. Open het plan via onderstaande link.

    Duurzaam Verbinden; verstevigen en borgen van relaties in het wijknetwerk