Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Indische Buurt

Wijktafel Indische Buurt

Datum

07 maart 2024

Begintijd

12:30

Eindtijd

14:00

Locatie

De Archipel, Makassarplein 1

Een nieuw kernteam van de wijktafel Indische Buurt is gevormd en start vanaf maart! Wie maken er deel vanuit? Op 7 maart a.s. stellen zij zich voor. Een tipje van de sluier: divers, sociaal, creatief, zorgprof.

Daarbij zijn we te gast bij de Archipel wat recent in beheer is gekomen van Civic . De beheerder, Ruth, neemt ons mee in de plannen en legt een vraagstuk voor op het snijvlak van zorg, welzijn en veiligheid.

Programma
  • Kennismakingslunch kernteam en genodigden
  • Korte terugblik en vervolg thema vorige wijktafel
  • Rondje nieuws, ontwikkelingen en signalen uit de buurt
  • De Archipel aan het woord met een vraagstuk over veiligheid en bejegening naar mensen die mentale problemen ervaren.
  • Kennisuitwisseling, tips, ervaringen en samenwerking op buurtniveau rondom het vraagstuk.

Wees van harte welkom om input te leveren, met name vanuit de geestelijke verzorging, GGZ, sociale zorg (informeel en formeel), ervaring, buurtinitiatieven en partijen rondom veiligheid.

Aanmelden gewenst via Charissa cmaduro@buurtteamamsterdamoost.nl 

NB. Een kort verslag van de wijktafel op 11 januari zie hier.

Contact

Charissa Maduro

cmaduro@buurtteamamsterdamoost.nl

Wijknetwerken Amsterdam Oost / Buurtteam