Wijknetwerken > Amsterdam oost > Platform Informele Zorg Oost

Platform Informele Zorg Oost

Het platform Informele Zorg Oost is een samenwerking tussen organisaties in Oost die vrijwilligers bemiddelen naar buurtbewoners die eenmalige, kortdurende of langdurende ondersteuning nodig hebben.

Website: Oost – Platform Informele Zorg Amsterdam Contact: platformizoost@gmail.com

Organisaties die kunnen aansluiten voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Ze zijn actief in Oost

2. De kernactiviteit van de organisatie is matching; het bemiddelen van vrijwilligers voor ondersteuning bij mensen thuis of naar vrijwilligersplekken binnen andere dan de eigen organisatie

3. Ze leveren een inspanningsverplichting

De doelen van het platform zijn:

A) We maken we het aanbod van vrijwilligers toegankelijker voor zorgprofessionals én voor de bewoners van Amsterdam Oost

B) We maken het makkelijk en toegankelijk voor de bewoners van Oost om anderen te helpen.

C) We versterken de positie van de aangesloten partners

D) We behartigen de belangen van vrijwilligers die betrokken zijn bij mensen in kwetsbare situaties.

E) We werken nauw samen met Buurtteam Amsterdam Oost om de verbinding tussen informele en formele zorg makkelijker en beter te maken.

Overleggen

Strategisch overleg
Zes keer per jaar is er een strategisch overleg, waar de signalen uit het uitvoerend overleg opgepakt kunnen worden, op strategisch niveau plannen gemaakt kunnen worden en beslissingen genomen worden. Bij dit strategisch overleg zitten de teamleiders en andere mensen met beslissingsbevoegdheid. Ze vertegenwoordigen het gezamenlijke belang van de aangesloten organisaties bij het platform.

Werkoverleg
Eens in de 6-8 weken komen de uitvoerende medewerkers bij elkaar in het werkvloeroverleg bij elkaar. Open hulpvragen worden besproken en samen kijken de medewerkers wie de hulpvraag het beste op kan pakken. Ook verzamelen zij signalen als input voor het strategisch overleg. Tot slot voeren zij, waar nodig, op een onderwerp een project uit voor verder onderzoek en om goed alle opties in kaart te brengen, bijvoorbeeld rondom boodschappen en ziekenhuisbegeleiding.

Het Platform Informele Zorg bestaat uit:

Burennetwerk | Buurthulp Oost | De Buurtbel-Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied | Amsteldorp Actief | Prisma | Humanitas | Rode Kruis | Markant | De Regenboog | Buurtcampus| Civic | Dynamo | Buurtteam Amsterdam Oost e.a.

Zie het filmpje over de positie van vrijwilligers.