Wijknetwerken Amsterdam Oost

Wijknetwerken Oost

Stadsdeel Oost is een stad binnen een stad. Tussen de gebieden, wijken en soms zelfs op straatniveau zijn er enorme verschillen. Oost staat vooral bekend om diversiteit en een groot informeel netwerk.

Wijknetwerken Oost draait om netwerken die bestaan uit uiteenlopende wijkpartners die vrijwillig c.q. beroepsmatig betrokken zijn in de zorg en/of ondersteuning van Amsterdammers. Via samenwerking bewerkstelligen we dat zorg en formele of informele ondersteuning efficiënter, effectiever en sneller geboden kan worden. Ook gaat het om preventie en het signaleren van kansen en knelpunten rondom bewoners die een steuntje in de rug nodig hebben waarin we gezamenlijk kunnen optrekken.

Agenda

Bekijk agenda

Wijktafels

De wijktafels Oost worden georganiseerd door het wijkzorgnetwerk zelf. Lees hoe je je kunt aansluiten als actieve deelnemer en/of als kernteamlid.