Nieuwsbrief

8 januari 2024

Lees hier de nieuwsbrief van Wijknetwerken Oost met:

een persoonlijke nieuwjaarswens en focus voor 2024

uitnodiging voor de thematafel / wijktafel 11 januari Indische Buurt

vooraankondiging symposium op 1 februari

uitbreiding naar Weesp – Driemond (Buurtteam en OKT)