Wijknetwerken > Buurtteams > Geld > Charissa Maduro, netwerkmanager Oost, vertelt…

Charissa Maduro, netwerkmanager Oost, vertelt…

21 februari 2022

“Het verbinden en versterken van het wijknetwerk is de kernopdracht van de netwerkmanager. Waarom? Omdat een Amsterdammer via verenigde krachten in de wijk beter, sneller en efficiënter ondersteund kan worden.”

Charissa Maduro (rechts) en collega’s

Als netwerkmanagers werken we allen vanuit dit doel. Als eerste wil ik mijn trots uitspreken over al mijn collega netwerkmanagers; gedreven, gepassioneerd, verbindend, creatief en altijd oog voor blinde vlekken. De focus verschilt per persoon maar ook de samenwerkingscultuur verschilt per stadsdeel waar je je toe moet verhouden. Ik neem je graag mee naar Oost.

Een succes vind ik de huidige samenwerkingscultuur in Oost. Dankzij Wijkzorg is het in de afgelopen jaren gemeengoed geworden dat samenwerking altijd diverse partijen betreft uit verschillende domeinen op basis van gelijkwaardigheid wat we enorm hebben aangejaagd en dus een zichtbaar resultaat is.

Zo werd ik vorig jaar door initiatiefnemers van een project rondom ouderen met een migratieachtergrond voor de stuurgroep gevraagd met deelnemers uit informele en formele organisaties vanuit zorg, welzijn, gemeente en medisch domein. Terloops bleek dat de informele initiatieven voor ouderen het een gemis vonden onderling niet verbonden te zijn.

Dan ga ik aan! Om te stimuleren en te faciliteren dat zij een duurzaam netwerk kunnen vormen. Ik ben recent begonnen met individuele kennismakingen. Zodoende kom ik erachter wie ze zijn en wat hen gezamenlijk kan binden.

Alsnog blijft het af en toe nodig om de kar te trekken, hoe graag mensen ook willen, ze hebben vaak de tijd niet en zo ontbreekt iemand die de regie pakt. Ik stuur er nu op om medestanders te vinden waarmee je samen meer kunt bereiken.

Een greep uit mijn agenda van de afgelopen week:

  • Een thema bedenken voor de volgende werksessie van de Netwerkgroep Oost. Opbrengst: ‘Hoe de kloof tussen het brede wijknetwerk en het jongerennetwerk gedicht kan worden.’ Enthousiaste (nieuwe) deelnemers uit gemeente en welzijn gevonden om het samen inhoudelijk verder voor te bereiden.
  • Diverse overleggen en kennismakingsgesprekken o.a. met een educatief centrum die mensen vanuit de hele stad een gratis mbo-opleiding (ongeacht leeftijd of taalachterstand) aanbiedt. Zie www.ec-o.nl
  • Afspraak m.b.t. een project rondom armoede tussen informele buurtwerkers en het buurtteam. Ik ben duo-projectleider samen met de initiatiefnemer van de informele partij.

Tot slot

Inmiddels ben ik geland op mijn nieuwe plek binnen de buurtteamorganisatie. Het voordeel is dat ik nog steeds verder kan bouwen aan het netwerk met nog meer verschillende samenwerkingsteams en als bonus bijdraag aan de transitie als lid van het ontwikkelteam van de BTO Oost.

Voorheen kreeg ik 100% de vraag dat een partij x de samenwerking zocht binnen het netwerk. Tegenwoordig komen er overwegend verzoeken binnen dat een partij met het buurtteam wil samenwerken. Ook hebben sommigen een tunnelvisie die Buurtteam heet. Ik benadruk continue: voor íedere organisatie is/blijft binding met het brede wijknetwerk van belang.

Een vraag aan Charissa of een van de andere Netwerkmanagers? Klik hier.