Wijknetwerken > Buurtteams > Verhalen uit de praktijk

Verhalen uit de praktijk

De werkwijze van Buurtteam Amsterdam ontwikkelen we samen. Professionals vanuit allerlei organisaties en met verschillende perspectieven denken mee over hoe de buurtteams werken. Hier lees je de verhalen van professionals en hun ideeën over de buurtteams.

 


7 verhalen uit de praktijk

Verschillende medewerkers van het Verbond van 100 vertellen tijdens interviews hun persoonlijke verhaal. Die verhalen zijn gebundeld in een krant. In de krant lees je uitgebreid over wat het Verbond van 100 zoal heeft gedaan, hoe zij te werk gingen en wat zij gaandeweg tegenkwamen.


Vanuit het perspectief van de Amsterdammer
We vroegen een professional, een ervaringsdeskundige en een inwoner: wat betekent werken vanuit het perspectief van de Amsterdammer volgens jou?


Een kompas voor de toekomstige buurtteams
De geleerde lessen van het Verbond van 100 geven belangrijke input voor de werkwijze van de buurtteams. Wat geven zij mee aan de professionals in de toekomstige buurtteams? Hakim en Awura lichten toe wat er tot nu toe is ontwikkeld.


Medewerkersverhaal Buurtteam Geuzenveld/Slotermeer
Er wordt volop geoefend voor de toekomstige Buurtteams Amsterdam. “Wat belangrijk is – ongeacht welke functie je hebt – is dat je met een brede blik kunt kijken.” Lees meer over waar het team in Nieuw-West zich mee bezig houdt.


Video: Samenwerken in een Buurtteam
“Iedereen neemt zijn eigen kennis mee, daar wisselen we over uit en we vullen elkaar aan”. Verschillende medewerkers laten weten hoe zij het samenwerken in een buurtteam ervaren. Daar oefenen zij dagelijks mee in het Verbond van 100.


Video: WPI en het Buurtteam
In deze video vertelt Calijn den Nieuwenboer over de aansluiting van dienstverlening van Werk, Participatie en Inkomen bij de buurtteams. Hoe kan dat er straks uit gaan zien? En waarom is het belangrijk dat dat goed geregeld is? Calijn is vanuit de gemeente bezig om dit zo goed mogelijk te organiseren.


Video: “Het is een noodzakelijke stap om nog kleiner te gaan werken”
Maarten Bijlenga werkt als ambulant begeleider en is vanuit Cordaan betrokken bij het verbondsteam in Nieuw-West. Maarten nam een video voor ons op waarin hij vertelt over de noodzaak om nog meer buurtgericht te gaan werken. Dat maakt hem enthousiast over de komst van de buurtteams.


Video: betrokkenheid van een Klantmanager in Zuidoost bij het verbond van 100
Een medewerkster van het Verbond van 100 vertelt vanuit haar rol als klantmanager activering over haar betrokkenheid bij het Verbondsteam.


Medewerkersverhaal Buurtteam Dapperbuurt
Er wordt volop geoefend voor de toekomstige Buurtteams Amsterdam. Medewerkers Rosan Wagenaar en Tanya Wartes delen hun ervaringen tot nu toe.


Medewerkersverhaal Buurtteam Volewijck
Er wordt volop geoefend voor de toekomstige Buurtteams Amsterdam. Hoe bevalt de samenwerking nieuwe stijl? Wat gaat er goed en wat kan beter? Miriam van der Hoeven (Amsta Karaad) en Amal Douich (Cordaan) vertellen meer.


Medewerkersverhaal Buurtteams H-buurt/Amsterdamse poort
Er wordt volop geoefend voor de toekomstige Buurtteams Amsterdam. Paul Hiel (Cordaan) en Angela Hankers (Amsta) van Buurtteam H-buurt/Amsterdamse Poort vertellen wat werken in een buurtteam voor hen betekent.