Wijknetwerken > Amsterdam oost > Agenda > Wijktafel Oosterpark

Wijktafel Oosterpark

Datum

23 november 2020

Begintijd

15:00

Eindtijd

16:00

Locatie

Online

Locatie:               via Zoom (Meld je uiterlijk vrijdag 20 november aan bij
jsoolsma@dynamo-amsterdam.nl en je krijgt de inloggegevens per mail.)

Agenda

1.      Welkom en voorstelronde

2.      Mededelingen
– Buurtteams Oost

3.      Stand van zaken Oosterparkbuurt appgroep

4.      Verdere planning 2020 / begin 2021
Maandagen van 15.00 tot 16.00 uur:
– 11 januari 2021
Gaan we daarna door op de maandagmiddag en om de ca. 6 weken?
Onderwerpen in portefeuille op volgorde van stemmen: hoarders,
huiselijk geweld (vervolg), burnout/mindfullness.
Nieuw ingebracht thema: buurtgericht werken (wat is dat
eigenlijk en is het aanbod in de buurt passend?)

5.      Thema: Stigma GGZ
– Inleiding door Moni Hanasbei: uitleg aanpak GGZ in de wijk en
introductie betrokkenen
– Interactief onderdeel met de deelnemers
– Wanneer stigmatiseer je zelf?
– Ervaringsdeskundige(n) aan het woord

6.      Rondvraag
Wat voor vraag dan ook.

 

Vorige notulen: 201012 Notulen Wijktafel Oosterpark 12 oktober 2020