Wijknetwerken > Amsterdam oost > Netwerken > Philadelphia – ondernemen met lef

Philadelphia – ondernemen met lef

6 mei 2019

Stichting Philadelphia: ‘Ondernemen met Lef’

Interview met Andrea van der Kolk, regiomanager Werk en Begeleiding in Amsterdam, door Reny van de Broek

Over: Digicontact, Wijkzorg, netwerkcultuur & samenwerking

Innovatie is een belangrijk speerpunt binnen Philadelphia Zorg. Een van de producten die zij op dit gebied aanbieden is DigiContact. Een vooruitstrevend initiatief dat zij mochten uitlichten op het platform Ontwikkelen met lef in Wijkzorg.

Philadelphia ondersteunt al meer dan 50 jaar mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, logeren, dagbesteding, leren en werken. Zij doen dit op landelijk niveau aan ongeveer 7600 mensen met bijna 500 locaties. Philadelphia vindt het belangrijk dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, hier regie op kunnen houden en kunnen participeren in de samenleving. Daarbij hoort ook het gebruikmaken van de innovatieve ontwikkelingen van deze tijd.

Philadelphia is een van de deelnemende partijen in de Alliantie Wijkzorg Oost.  Andrea van der Kolk, regiomanager Werk en Begeleiding in Amsterdam is er heel enthousiast over: “ In het begin was het best wel even wennen.

Lees hier het volledige interview….