Wijknetwerken > Amsterdam West > Wijktafel Westerpark

Wijktafel Westerpark

Planning van alle 4 de Wijktafels in West vind je hier: Planning Wijktafels West 2023

In Westerpark is de Wijktafel elke 4e donderdag van de maand.
Tijdstip  15.30-17.00 uur
Locatie: De Horizon, Hembrugstraat 156
 

Planning en Thema’s Wijktafel Westerpark 2023

Donderdag 26 januari Thema:

Donderdag 23 februari Thema: Energie armoede

Donderdag 23 maart Thema: Work First

Donderdag 20 april (let op dit is een week eerder) Thema: Preventieve Zorg

Donderdag 25 mei Thema: Eenzaamheid

Donderdag 22 juni Thema: Kansengelijkheid

Donderdag 27 juli Wijknetborrel

Donderdag 24 augustus Zomervakantie: Geen Wijktafel

Donderdag 28 september Thema: Dagbesteding

Donderdag 26 oktober Thema: Huiselijk Geweld

Donderdag 23 november Thema: Lijntjes verbinden in de wijk

Donderdag 28 december Geen Wijktafel

 

 

 

Wijktafels Westerpark 2022

Donderdag 27 januari – Thema: LVB, nou en?

Wanneer is het relevant om van de beperking op de hoogte te zijn? Wanneer zit het in de weg? Zowel met onderschatting als met overschatting kun je de plank misslaan. Hoe herken je het? Hoe ga je het gesprek erover aan?  Met o.a. inbreng van Imane Bachiri, Indaad en van Anne van den Oetelaar, De Ring zorg. Tevens contactpersoon AKAD (LVB) specialisten netwerk.

220330-Planning-en-Themas-Wijktafels-West

Donderdag 24 februari. Thema: Taal en inburgering

Donderdag 24 maart. Thema: De diversiteit van informele zorg in de wijk

Donderdag 28 april Thema: toeleiden naar werk

Donderdag 19 mei (afwijkend patroon). Thema: GGZ, herstel, herwaardering en ervaringsdeskundigheid

Donderdag 23 juni. Wijktour en netwerkborrel

Donderdag 28 juli. Thema: Hoezo positieve gezondheid? Wat zijn de uitgangspunten?

Donderdag 25 augustus. Thema: Waarom is er extra aandacht nodig voor LHBTI?

Donderdag 22 september. Thema: Buurtteams en toeleiding naar dagbesteding.

Donderdag 27 oktober. Thema: Grenzen aan vrijwillige zorg en knelpunten in de samenwerking.

Donderdag 24 november. Thema: Ziekte en armoede moet geen opstapeling zijn.

Donderdag 22 december. Thema:

 

Wijktafels Westerpark 2021

Donderdag 28 oktober – Thema: Voortgang Buurtteams De Horizon, Hembrugstraat 156

Donderdag 25 november – Thema: Hoe voorkom je dat alleen Corona je handelen bepaalt? (Online via Zoom)

In december is er geen wijktafel geweest.