Wijknetwerken Amsterdam > Amsterdam Extra

Amsterdam Extra

Wat doet Amsterdam Extra en voor wie?

Amsterdam Extra is een netwerk van zorgaanbieders Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) en GGZ (voorheen het OGGZ netwerk) die begeleiding dan wel behandeling bieden aan cliënten MOBW die zelfstandig wonen. Daarnaast vervult het netwerk onder andere een consultatierol voor professionals uit de buurtteams, ouder- en kind teams en de sociale basis. Amsterdam extra bestaat uit de volgende organisaties; Cordaan, Leger des Heils, HvO-Querido en PerMens, De Regenboog Groep, InGeest, Arkin en ReAkt.

Lees meer over de mogelijkheden, wijze van aanmelden en contacten.