Wijknetwerken Amsterdam > De ondersteuners van Amsterdam

De ondersteuners van Amsterdam

Als professional wilt u graag uw cliënten verder helpen. Soms zijn er onderwerpen die u niet vanuit uw vakgebied voor uw cliënt kunt oplossen en lopen er verschillende problemen door elkaar heen. Het kan zijn dat u merkt dat uw cliënt het zelf niet meer overziet en niet weet hoe hij of zij het moet aanpakken. Of dat het in het belang van de cliënt is dat de ondersteuner niet in dienst is bij een zorgaanbieder of instantie. Op dat moment kan Onafhankelijke Cliëntondersteuning uitkomst bieden. Als professional kunt u ook contact opnemen met een ondersteuner.

Welke organisaties bieden Onafhankelijke Cliëntondersteuning aan?

Binnen de Gemeente Amsterdam bieden de volgende organisaties ondersteuning aan:

  • Cliëntenbelang Amsterdam
  • MEE Amstel en Zaan
  • Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
  • Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen (BADT)/Bureau Straatjurist
  • Daklozenvakbond

Lees verder via https://www.deondersteunersvanamsterdam.nl/voor-professionals/