Wijknetwerken Amsterdam > RIS Wijkzorg-Buurtteam

RIS Wijkzorg-Buurtteam

Wat is RIS Wijkzorg – Buurtteam en waarvoor dient het?

RIS Wijkzorg – Buurtteam is een digitaal systeem waar de dossiers van cliënten met een ondersteuningsplan beheerd en geregistreerd worden. RIS Wijkzorg – Buurtteam ondersteunt het proces van aanmelding tot afsluiting van het dossier. Het doel van dit registratiesysteem is om het mogelijk te maken dat er per cliënt één ondersteuningsplan is en één regievoerder.  Voor de cliënt (en daarmee ook voor de regievoerder) ontstaat met deze registratie een duidelijk overzicht van alle gemaakte afspraken met datum waarop deze gerealiseerd moeten zijn. De regievoerder kan andere zorgverleners toegang geven tot het dossier van de cliënt (na toestemming van de cliënt), zodat zij het dossier kunnen inzien.

RIS Wijkzorg – Buurtteam is het systeem dat tot maart 2021 gebruikt werd als centraal systeem voor Wijkzorg, vandaar de naam èn vandaar dat in dit systeem al tienduizenden actieve dossiers te vinden zijn.

Naast RIS Wijkzorg- Buurtteam bestaat er ook RIS Samen DOEN en de verschillende versies van Myneva/Regas per buurtteamorganisatie. Totdat er één systeem beschikbaar is voor de ondersteuning van de buurtteams en hun partners, blijven we de bestaande systemen gebruiken.

Klik door naar de instructievideo’s.

Via de site van de gemeente kun je een afspraak plannen voor het spreekuur RIS, klik hier door.