Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Hulp bij huishouden in Amsterdam: sinds 1 oktober 2020 instroombeperking – update 24 november

Hulp bij huishouden in Amsterdam: sinds 1 oktober 2020 instroombeperking – update 24 november

24 november 2020

Op dit moment is er geen plek voor nieuwe cliënten hulp bij het huishouden, behalve in urgente gevallen. Er melden zich veel meer mensen voor hulp bij huishouden dan voorzien. Om kosten te beheersen wordt gewerkt met een wachtlijst. Het duurt in ieder geval tot januari 2021 voordat iemand daarvan aan de beurt is.

Update 24 november

Inmiddels zijn er enkele aanvullingen mbt de urgentiecriteria waarbij een cliënt in directe zorg wordt opgenomen. Deze aanvullende informatie is te vinden via deze site

Hoe werkt de wachtlijst?

Amsterdammers kunnen zich bij 1 van de gecontracteerde aanbieders melden.  De aanbieder neemt een intake af en stelt vast of er ondersteuning nodig is. Zo ja, dan stelt de aanbieder samen met de aanvrager een ondersteuningsplan op. De aanvrager krijgt dan een beschikking met de mededeling dat er een wachtlijst is. Uiterlijk 31 januari 2021 neemt de aanbieder contact op met de aanvragers die op de wachtlijst staan om te bespreken of, en zo ja, wanneer de hulp kan starten.

Wél hulp in urgente situatie

De aanbieder bepaalt of de situatie van de Amsterdammer urgent is. In die gevallen start de hulp bij het huishouden zo snel mogelijk. Vaak vraagt een professional dan de zorg aan. Dat geldt voor de volgende situaties:

 • Op verzoek van een transferverpleegkundige uit het ziekenhuis
 • Bij een levensverwachting korter dan drie maanden
 • Als de Amsterdammer niet meer eet omdat er niemand is die het eten voor hem kan kopen en bereiden
 • Als de Amsterdammer niet meer thuis kan wonen zonder iedere week hulp bij het huishouden, vanwege bijvoorbeeld:
  • ernstige longklachten / stof niet kunnen verdragen
  • incontinentie / vervuiling
  • medische indicatie / ziektebeeld dat snel verergert zonder Hbh
 • Als er overbruggingszorg nodig is voor overgang naar WLZ of ZVW (max. 6 maanden).

Bestaande cliënten

Bestaande cliënten worden niet geraakt door deze maatregelen. Zij behouden hun ondersteuning.

Ook als zij nu een pauzemoment hebben (bijvoorbeeld vanwege vakantie, ziekenhuisopname of corona), van Pgb naar ZIN willen veranderen, van aanbieder willen wisselen of van Hbh-OGGZ naar regulier Hbh overgaan.Zorg: per direct wachtlijst hulp bij het huishouden

Wat kan de Amsterdammer zelf doen?

Het is  mogelijk de Amsterdammer te attenderen op het regelen van hulp in de eigen omgeving Kijk voor meer informatie op ‘Eerst in eigen omgeving hulp regelen’.

Cliënten die het er niet mee eens zijn dat zij op de wachtlijst komen

Cliënten die op de wachtlijst komen maar van mening zijn dat zij tot een urgente categorie behoren, kunnen bij de gemeente formeel bezwaar maken tegen de beschikking die zij krijgen.

Monitoring wachtlijstcliënten Aanbieders monitoren wachtlijstcliënten met een hoog risico op verslechtering. Wanneer een cliënt door verslechtering van de situatie urgent is geworden,  wordt de cliënt alsnog in zorg opgenomen.