Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Ma.ak020 – Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam

Ma.ak020 – Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam

18 oktober 2021

Het Maatschappelijk akkoord voor Amsterdam is een gezamenlijk opgestelde set
afspraken, uitgangspunten en voorwaarden die Amsterdammers beter in staat stellen
samen een duurzaam inclusieve, gezonde, eerlijke, innovatieve en initiatiefrijke stad te maken.

Dat gebeurt via de Ma.akbanken: een op maat gemaakt hulpmiddel om samen ‘knersende’ kwesties innovatief op te lossen. Ma.ak020 geeft ook nieuwsbrieven uit over de nieuwste ontwikkelingen binnen de Ma.akbanken.

Op de site https://ma.ak020.nl/ staat meer informatie over dit initiatief