Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Ongelijkheid in de ouderenzorg – 27 maart

Ongelijkheid in de ouderenzorg – 27 maart

17 maart 2024

In Pakhuis de Zwijger vindt op woensdag 27 maart een thema-avond plaats over de ongelijkheid in de ouderenzorg.

Nederland staat bekend om haar brede aanbod aan zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Maar wie goed kijkt, ziet dat het niet vanzelfsprekend is dat dit aanbod iedereen bereikt die dat nodig heeft. De nadruk op ‘eigen regie’ pakt niet voor iedereen gelijk uit, zeker niet binnen ons complexe zorgsysteem. Het vertrouwen in de thuiszorg is vaak laag, en ook ongelijk verdeeld. Welke scheidslijnen zien we hierbij? Maakt je inkomen of opleiding uit als je toegang tot zorg nodig hebt? Speelt je migratiegeschiedenis een rol? En welke rol spelen professionals, organisaties en beleid bij het ontstaan en overbruggen van verschillen?

Meer informatie is te vinden op de site van Pakhuis de Zwijger.