Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Podcast gelanceerd over de Treiteraanpak

Podcast gelanceerd over de Treiteraanpak

3 oktober 2022

De Treiteraanpak is een werkwijze om ernstige overlast en intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij om ernstige overlast die is gericht tegen specifieke personen of huishoudens, niet om gewone burenruzies. Er is nu ook een podcast gelanceerd om te luisteren wat de Treiteraanpak oplevert.

Luister de podcast van de gemeente Amsterdam om inzicht te krijgen in hoe beslissingen worden genomen, over de samenwerking met betrokken professionals, de afwegingen en morele dilemma’s.

Hoe effectief is de aanpak voor slachtoffers, de buurt én in sommige gevallen ook voor daders?

Je kunt de podcast beluisteren op de volgende manieren: