Wijknetwerken Amsterdam > Gemeente > Subsidietender Buurtteams en verlenging inkooprondes

Subsidietender Buurtteams en verlenging inkooprondes

1 april 2020

Subsidietender Buurtteams en inkoop aanvullende Wmo 2021

In verband met het coronavirus kiest het college er voor om een aantal geplande inkooprondes voor 2021 te verlengen, om zo aanbieders de kans te geven om zich nu te focussen op wat het meest nodig is in de stad.
De publicatie van de subsidietender buurtteams en de aanbesteding aanvullende Wmo worden drie maanden uitgesteld. Dit betekent dat de planning van inschrijving, beoordeling en gunning ook opschuift. Daarmee blijft een start per 1-1-2021 mogelijk, maar gaan we er niet van uit dat de transitie zoals gepland kan zijn afgerond.

Lees verder…