Wijknetwerken Amsterdam > Geen categorie > Voorlichtingsavond over woonvormen voor mensen met een beperking – 28 feb. Amsterdam

Voorlichtingsavond over woonvormen voor mensen met een beperking – 28 feb. Amsterdam

26 februari 2024

De Latei organiseert een voorlichtingsavond over woonvormen voor mensen met een beperking. Onderstaande is misschien interessant voor cliënten:

Mensen met een beperking moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is het streven van de overheid. Maar is dat voor de mensen die het betreft ook altijd de ideale oplossing? Bijvoorbeeld: willen jongeren met een beperking altijd bij de ouders blijven wonen, en willen en kunnen die ouders dat ook?

Als het antwoord daarop nee is, is wonen in een instelling dan de enige andere mogelijkheid, of zijn er alternatieven die meer tegemoet komen aan de behoefte aan zorg en steun enerzijds, en aan zelfregie anderzijds? Wat zijn de voor- of nadelen van die zelfregie-woonvormen met zorg, waar vooral mensen met autisme of andere psychische kwetsbaarheden belangstelling voor hebben, en wanneer en hoe kom je daarvoor in aanmerking?

Daarover gaat deze voorlichtingsavond. De avond wordt gehouden op woensdag 28 februari 20.00 uur
Salon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam Inloop vanaf 19.30 uur

De avond is primair bedoeld voor mensen die voor zichzelf naar een passende woonvorm op zoek zijn en hun naasten, zoals hun ouders of andere familieleden. Indien er voldoende plaats is kunnen ook professionals deelnemen. Aanmelden is dus verplicht.

U kunt zich voor deze avond opgeven via info@deLatei.nl
Vermeld voor iedere bezoeker duidelijk naam, mailadres en telefoonnummer, en of het een aanmelding van een eventuele toekomstige bewoner van zo’n woon-vorm betreft, van een naaste van een kandidaat-bewoner, of een professional.
Voor vragen kunt u mailen naar info@deLatei.nl of bellen naar 06 – 316 888 00.

Organisatie:

belangenvereniging de Latei
Autismecollectief – NVA Amsterdam