Thema’s

De thema’s die in 2020 op deze site volgen zijn:

Beproefde methoden & technieken

Cultuursensitiviteit

GGZ / LVB doelgroep

Leven met dementie

Mantelzorg

Regiehouderschap & Resourcegroups

Samenwerking tussen informeel & formeel

Wijkzorg & Werk; van activering / Dagbesteding naar werk